Tips

Showing 2 of 2 results

common.show
Sort:
Jun 1, 2020 12:41:59 AM

LỘ TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 0 – 450 kèm tài liệu ôn tập|Englishfreetest.com

Những bạn đang từ con số 0 muốn lên 450 tốt nhất nên đặt mục tiêu điểm chia đều cho nghe và đọc (nghe 225 – đọc 225) (nếu bạn nào giỏi nghe hơn thì đặt nghe cao hơn chút cũng được)

Read More
Jun 1, 2020 12:25:52 AM

Chia sẻ kinh nghiệm đi thi TOEIC thực tế|Englishfreetest.com

Chào mọi người, mình mới lấy kết quả thi TOEIC về, nên có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ đến mọi người.
Đầu tiên của việc thi TOEIC đó là mình bỏ thời gian ra ôn rất ít (chưa đến 2 tuần) và đi thi, nhưng trước đó mình có một quá trình học tiếng Anh khá khoa học và hợp lý. Mình cũng recommend mọi người nên học những thứ căn bản, basic trước để có nền đã, sau đó hẵng tính đến chuyện thi TOEIC sau

Read More