Articles

Showing 7 of 7 results

common.show
Sort:
Privacy Notice|Englishfreetest.com
Aug 24, 2020 12:46:35 AM

Privacy Notice|Englishfreetest.com

We know that you care about your personal data and how it is used, and we want you to trust that Unilever uses your personal data carefully. This Privacy Notice will help you understand what personal data we collect, why we collect it and what we do with it.

As you read our Notice, please keep in mind that it applies to all ENGLISHFREETEST.COM companies.

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

ทดลอง TOEIC ออนไลน์ฟรี (พร้อมคำอธิบายและการคะแนน)

การทำทดสอบ TOEIC คือขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณและทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของการทดสอบ TOEIC ก่อนที่จะเข้าสู่การสอบ TOEIC ทางการ ที่ Englishfreetest.com เรา提供การทดสอบ TOEIC ออนไลน์ฟรีพร้อมคะแนนและคำอธิบายข้อความเพื่อช่วยคุณประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณและเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC เพื่อบรรลุผลสอบที่ดีที่สุด

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

무료 온라인 TOEIC 모의고사 (해설 및 점수 포함)

TOEIC 모의고사를 보는 것은 귀하의 영어 능력을 평가하고 본격적인 TOEIC 시험에 앞서 TOEIC 시험 구조에 익숙해지는 중요한 단계입니다. Englishfreetest.com에서는 무료 온라인 TOEIC 모의고사를 제공하며 채점 및 자세한 답안 설명으로 귀하의 영어 실력을 평가하고 최상의 결과를 얻도록 도와줍니다.

Read More
May 4, 2020 9:00:00 AM

Toeic new format, Luyen thi toeic & Thi thu toeic|Toeic Practice & Toeic Test|Englishfreetest.com

App tốt nhất để ôn thi Toeic theo format mới,liên tục update các đề thi mới nhất


✅ Ứng dụng bao gồm các đề thi Toeic mới nhất, bám sát đề thi Toeic thực tế.

✅ Ứng dụng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc, nghe tiếng anh và cải thiện điểm số Toeic của bạn một cách nhanh chóng.

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

WEBSITE THI THỬ TOEIC ONLINE MIỄN PHÍ (CÓ GIẢI THÍCH VÀ CHẤM ĐIỂM)

Thi thử TOEIC là bước luyện tập và làm quen với cấu trúc đề thi TOEIC trước khi bước vào kỳ thi TOEIC chính thức. Englishfreetest.com cung cấp các đề thi thử TOEIC online miễn phí và có chấm điểm và giải thích đáp án chi tiết giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng anh cũng như luyện thi TOIEC nhằm đạt được kết quả thi tốt nhất

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

FREE ONLINE TOEIC PRACTICE TESTS (WITH EXPLANATIONS AND SCORING)

At Englishfreetest.com, we provide free online TOEIC practice tests with scoring and detailed answer explanations to help you evaluate your English skills and prepare for the TOEIC exam to achieve the best results

Read More
May 4, 2020 11:00:00 AM

IELTS Listening, Reading & Writing practice test|Englishfreetest.com

Application provides test help you to train IELTS Listening, Reading and Writing
The application includes 3 main sections help you to train IELTS...

Read More